סרטון בנושא

חייהן של דבורי הדבש הנעלמות והדרך הביו דינמית להצלתן