אנגלית בהמשך ~ English follows

תמי צרי, אקולוגית עירונית ומייסדת "עץבעיר" חוזרת לפעולה שנייה במסגרת המיצג המתמשך "אפס, בית".

המיצג עוסק במעגל החיים השלם, והפעם מתעכב על החוליה שנהוג להכחיש – מתוך כך חושף את דרכי החשיבה האנושיות המובילות לבורות ולנזק אקולוגי, מעלה שאלות על הדרך שבה אנו מטפלים כיום בהפרשות ופותח במה לדיון בחלופות אפשריות שיהיו היסוד של עיר בריאה יותר.

הקקי הוא היצירה הראשונה שאנו יוצרים בחיינו. יצירתנו זו מתקבלת בתחילה בהתפעלות ובעידוד, אולם מיד אחר כך מלמדים אותנו להחביא, להכחיש, להתבייש, ולפחד ממנו. תמי מזמינה לשיחה כאשר הקקי שלה נוכח, עטוף באדמה לכדי אוביקטים יפהפיים דמויי ביצה או זרע, שיש להם ריח של אדמה או אפילו לחם (!). הביצים ייטמנו באדמה, יזינו אותה, ויהפכו במהירות לחלק ממצע הגידול לצמחי מאכל – בעזרתם של חיידקים מועילים (EM).

במשך שבעה ימים שיגיעו לשיא בזמן פסטיבל מנופים, תמי תתגורר על גג מרכז כלל בלב העיר ירושלים ותהפוך את ״המרפסת: נווה מדבר עירוני״ לביתה. האמנית תנוע בין שלושה מבנים פשוטים – יחידת שינה, יחידת שימוש, ויחידת אירוח.

האמנית מזמינה לשיחה על אדמה – האדמה שיוצאת לנו מהגוף, ואיך היא חוזרת להיות הגוף שלנו (שעות קבלת קהל ואירועים מיוחדים להלן).

סופו של המיצג באביב הבא – תמי תשוב לגג לכשיבשילו העגבניות שגדלו על המצע המועשר.

 

שעות פתיחה של המרפסת: א-ה 9:00-18:00

שעות אירוח באפס.בית.אדמה.

א-ה  10:00  – 13:00  / 15:00 – 19:00

ו׳ 10:00 – 13:00

צאת השבת – 19:00

————————————

אירועים במסגרת המיצג

ערב שירה ביתית – אירוע פתיחת הבית – poopetry וכיבוד קל – יום שני, 22.10 / 17:00 – 20:00

אדמה חיה ונושמת 1# – סדנה עם האמנית דפנה ילון – רביעי, 24.10 /  16:00 – 20:00

אדמה חדשה – שיח אמניות עם תמי צרי, דפנה ילון ונטי שמיע עופר – חמישי 25.10 / 16:00 – 19:00

אדמה חיה ונושמת 2#-  סדנה עם האמנית דפנה ילון – שישי 26.10 / 10:00-13:00

טקס שתילה ופרידה לרגע – אירוע סיום המיצג – ראשון 28.10 / 17:00-20:00

כל האירועים פתוחים לציבור ללא עלות ויתקיימו במרפסת: נווה מדבר עירוני, על הגג של בניין כלל, יפו 97.

 

ליווי אמנותי ויצירת ביצי אדמה: האמנית דפנה ילון, מייסדת "אדמהיא" – לבניה עיצוב ופיסול באדמה. מרכז העוסק בשאלות של האדמה בעיר כחומר גלם וכמהות חיים.

עיצוב יחידת השינה: האמנית נטי שמיע עופר

אפס.בית.שימוש. מתקיים כחלק מפרויקט ״בניין שהוא עיר חדשה״, בו אמנים מוזמנים לפעול בבניין כלל, ליצור מציאות אלטרנטיבית מקבילה אך משתלבת במציאות הקיימת – המקדמת את המציאות שבה אנו שואפים לחיות. הפרויקט נתמך על ידי הקרן לירושלים, מפעל הפיס ורשות הצעירים בעיריית ירושלים.

 

Tami Zori, a city ecologist and the founder of "Tree of Light", is returning to a second action in the framework of the ongoing show "Zero, Home".

This exposes the human ways of thinking leading to ignorance and ecological damage, raises questions about the way we deal with excretions today, and opens a platform for discussion of possible alternatives that will be the foundation of a healthier city.

The poop is the first piece we create in our lives. Our creativity is initially received with admiration and encouragement, but immediately afterwards we are taught to hide, deny, be ashamed, and fear it. Tami invites to the conversation when her poop is present, wrapped in the earth into beautiful objects like egg or seed that smell of earth or even bread (!). The eggs will fertilize the soil, fertilize it, and quickly become part of the growth bed for edible plants – with the help of beneficial bacteria (EM).

During the seven days that will peak at the Manofim Festival, Tami will live on the roof of the Clal Center in the heart of Jerusalem and transform "the balcony: an urban oasis" into her home. The artist will move between three simple structures – a sleeping unit, a unit of use, and a guest unit.

The artist invites us to talk about earth – the earth that comes out of our bodies, and how it becomes our body again (reception hours and special events below).

The end of the performance next spring – Tami will return to the roof when the tomato grown on the enriched substrate grows.

 

Opening hours of the terrace: a-th from 9:00 to 18:00

Hours of accommodation at zero.

Thursday 10:00 – 13:00 / 15:00 – 19:00

Friday 10:00 – 13:00

Shabbat Ends – 19:00

————————————

Events in the performance

Home singing evening – house opening event – poopetry and refreshments – Monday, 22.10 / 17:00 – 20:00

Living and Breathing Earth # 1 – Workshop with artist Dafna Yalon – Wednesday, 24.10 / 16:00 – 20:00

New Earth – Artists' Dialogue with Tammy Zori, Dafna Yalon and Nati Shamia Ofer – Thursday 25.10 / 16:00 – 19:00

Living and Breathtaking Earth # 2 – Workshop with artist Dafna Yalon – Friday 26.10 / 10: 00-13: 00

Planting and Parting Ceremony for a Moment – Closing Event – Sunday 28.10 / 17: 00-20: 00

All the events are open to the public free of charge and will take place on the balcony: an urban oasis on the roof of the Clal Building, Jaffa 97.

 

Artistic accompaniment and the creation of land eggs: The artist Dafna Yalon, founder of Adaya – for construction and ground sculpture. A center that deals with questions of land in the city as raw material and as a living substance.

Design of the sleeping unit: the artist Netti Shamia Ofer

Reset. Takes place as part of the " Building a New City" project , in which artists are invited to work in building a rule, to create a parallel alternative reality that is integrated into the existing reality – that promotes the reality in which we aspire to live. The project was supported by the Jerusalem Foundation, Mifal Hapayis and the Jerusalem Municipality Youth Authority.